Ke stažení


Ve spolupráci se spolkem Europa UOMO jsme připravili brožurku „Rakovina prostaty – doporučení pro snížení rizika výskytu nejčastějšího zhoubného onemocnění u mužů a snížení úmrtnosti na karcinom prostaty.“ Brožurka byla vydána díky spolupráci a příspěvkům významných světových lékařů. Brožurku můžete zhlédnout zde.
Metastatický karcinom prostaty
Karcinom prostaty
Radikální prostatektomie
Symptomy dolních močových cest
Karcinom prostaty a jeho včasná diagnostika a léčba
Karcinom prostaty – možnosti léčby se zaměřením na radioterapii
Radioterapie vs. radikální operace u lokalizovaného a lokálně pokročilého karcinomu prostaty
Mikční dysfunkce a inkontinence u žen - nová farmakoterapie
Inkontinence plakát
Inkontinence leták
Prevence a možnosti léčby inkontinence (úniku moči) vzniklé po léčbě karcinomu (zhoubného rakovinového nádoru) prostaty a benigní hyperplazie (nezhoubného zvětšení) prostaty
Erektilní a sexuální dysfunkce leták
Erektilní a sexuální dysfunkce leták 2
Erektilní a sexuální dysfunkce plakát
Erektilní a sexuální dysfunkce plakát 2
Onemocnění prostaty leták
Onemocnění prostaty leták 2
Kontrola prostaty leták
Současné možnosti léčby karcinomu prostaty
Co by mohl a měl vědět praktický lékař o radioterapii u karcinomu prostaty
Co by praktický lékař měl vědět o radikální prostatektomii
Novinky v léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty
PSA a jeho izoformy pro časnou diagnostiku karcinomu prostaty.
Co by mohl a měl vědět praktický lékař o radioterapii u karcinomu prostaty
Prevence a možnosti léčby erektilní dysfunkce vzniklé po radikální prostatektomii
Farmakoekonomika terapie benigní hyperplázie prostaty (BPH) a karcinomu prostaty (CaP) v České republice
Prevence a možnosti léčby komplikací vzniklých po medikamentózní léčbě karcinomu prostaty a benigní prostatické hyperplázie
Léčba BPH
Současné postavení radikální prostatektomie
Sborník abstrakt ze sympozií 2008
Sborník abstrakt ze sympozií 2007
Sborník abstrakt se sympozií 2006
dotazník implemetace pro urologické lékaře (CRF)
Karcinom prostaty – informace pro praktické lékaře
Karcinom prostaty – informace pro pacienty
Benigní hyperplazie prostaty – informace pro praktické lékaře
Benigní hyperplazie prostaty – informace pro pacienty
Jak léčit kostní metastázy?
Bisfosfonáty v léčbě urologických nádorů
Přednášky ze sympozií Preventio 2010
Přednášky ze sympozií Preventio 2009