Benigní hyperplazie prostaty


Symptomy dolních močových cest spojené s benigní hyperplazií prostaty.

Moderní doba možností ovlivnění symptomů dolních močových cest spojených s nezhoubným zbytněním prostaty (BPH) má nedlouhou historii. Ještě před čtvrtstoletím představovala alternativu operační léčba BPH (který zdaleka ne vždy byla pro pacienta prospěšná), nebo prostě nedělat nic. Teprve až pokroky farmakoterapie učinily zásadní průlom v této oblasti a postupně přinášely pacientům netušené a stále se rozšiřující možnosti. Výzkum, který byl s jejich vývojem spojen, jasně ukázal na složitost a komplexnost etiologie těchto příznaků, která velmi úzce souvisí s možnostmi jejich ovlivnění. Není a ani nemůže být žádného „ideálního léku“ na symptomy močových cest, ale je možno hledat a také najít „optimální léčbu vhodnou pro tyto symptomy u konkrétního pacienta“. Proces volby té nejvhodnější léčby musí tedy být procesem snahy o individualizaci léčby, kde stále častější místo bude mít léčba hledání nejvhodnějšího léku nebo kombinací medikamentů, jejichž netušené varianty a možnosti se před námi teprve otevřou. Nikdy však nesmíme zapomenout na to, že příčiny těchto symptomů mohou být často komplexní a v řadě případů vůbec nesouvisející s BPH a že jedině správnou a pečlivou diagnostikou se můžeme vyhnout přehlédnutí jiného (a někdy i závažného) onemocnění.Guidelines BPH/LUTS

Symptomy dolních močových cest


Partnerem těchto stránek je společnost: